• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Eğitimi

İzmir Nlp Eğitimleri

NLP Eğitimi

NLP duyular, duygular, dil ve davranışlar arasındaki bağlantıların ne olduğunu fark etmemizi sağlayan ve var olan davranışların kişinin kendi kararı ile değişmesini sağlayan teknikler bütünü. Bu tekniklerin davranışlara aktarılması ile kişinin kendi kaynaklarını, dilini daha zengin olarak kullanması ve yaratıcılığı ile değişim süreçlerini kendi kararı ile organize etmesi sağlanabilmektedir. NLP ile duyu organlarımız ve hissettiklerimizle ilgilidir. NLP kullandığımız dil ile ilgilidir. NLP farkında olduğumuz ve olmadığımız stratejilerimizle ilgilidir. Bu bağlantıların doğru modelde kullanılması, hepimiz ihtiyacımız olan kaynaklara sahibiz “önermesine uygun olarak istenen sonucun ne olduğunu organize etmemizi ve bu sonuçlara düşündüğümüz zamanda ulaşmamızı sağlayabilmektedir. NLP insanın olduğu her içerikte kullanılabilir. Geçmişte yaşanan tecr

Karşıyaka Nlp Eğitimi

NLP Eğitimi

NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci - Gestalt Terapisi uzmanı Dr. Richard Bandler tarafından olağan üstün başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen NLP teknikleri, Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmed

Karşıyaka Nlp

NLP Eğitimi

Neuro = Sinir Sistemi = Akil: sinir sisteminin, deneyimlerden oluşan girdileri (bilgileri) hafızaya düzenli olarak nasıl kodladığı ve bu bilgi kodlarını isleme nasıl koyduğudur. Kısaca, aklin çalışma sistemidir. Linguistic = Dil: aklin çalışma sisteminde, hafızada kodlanmış bilgilerin işlevine, dil aracılığıyla verilen anlam yani 'İletişim Sistemi', değişik sembollerin oluşturduğu 'Dilde Yapılanma', 'Matematik', 'Müzik', 'Isa retler' vb. sistemlerdir. Dil Sistemi ikiye ayrılır. 1. akıl bilgileri görüntü, ses, duygu, tat ve koku olarak beş duyu kanalıyla girdi olarak alır ve isleme hazırlar. 2. akil, bilgileri semboller sistemi, sözcükler, tümceler, hikayeler vb. seklinde isler. Programming = programlama: Bizim beş duyu kanalıyla aldığımız girdileri (görüntü, ses, duygu, tat ve koku) istediğimiz sonucu elde etmek için, akil ve beden bütünlüğü içinde bu girdileri organize etme yeteneğimizdir.

Karşıyaka Nlp Kursları

NLP Eğitimi

Yaşam herkes için aslında bir yollar ve kavşaklar bütünüdür. Bir yol vardır yürüdüğümüz; ama yürüme hızımıza ve hangi yöne sapacağımıza biz karar veririz.Her karar bir kavşak anlamındadır ve her kavşakta yeni durumlarla yüzleştiğimiz gibi, tercih etmediğimiz yolların olası getireceklerinden de vazgeçeriz.Tercihlerimiz, yüzleşeceklerimiz ve asla yüzleşmeyeceklerimizin sorumluluğunuomuzlarımıza yükler. Bu nedenle doğru karar almak ve geriye dönüp baktığımızda“keşke” dememek, aslında sandığımızdan çok daha fazla önemlidir. NLP Neuro Linguistic Programming kelimelerinin birinci harflerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Daha önce çok anlamsız gelen bu üç harf simdi beynimizde başka bir boyutta anlam ifade etmektedir. Bu sizin beyninizde de g

Nlp İzmir

NLP Eğitimi

NLP düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek kişilerin belirledikleri hedefe ulaşmak için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten teknik ve stratejilerden oluşur. Bireylerin ve kurum çalışanlarının potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanabilmelerini, öncelikli hedeflerini belirleyebilmelerini, hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürebilmelerini, farkındalıklarını artırabilmelerini, davranış esnekliği kazanmalarını, etkili iletişim kurabilmelerini, çatışmaları ve sorunları yönetebilmelerini sağlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri NLP teklikleri ile uygulamalı olarak aktarmaktır. Hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını öğreten ve hayata geçiren bir eğitimdir. İnsanlar, kendi yaşamlarını istekleri doğrultusunda şekillendirebilmek ve gerek gördüğünde değiştirebilmek için ihtiyaç d

Nlp Antalya

NLP Eğitimi

NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci - Gestalt Terapisi uzmanı Dr. Richard Bandler tarafından olağan üstün başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen NLP teknikleri, Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar. N

Nlp Master Practitioner Eğitimi

NLP Eğitimi

NLP açılımı Neuro Linguistic Programming; sinir dil programlaması olarak tanımlanabilir. NLP 1970’li yılların başında, Matematikci – Gestalt Terapisi uzmanı Dr. Richard Bandler ile linguistik (Dilbilim) profesörü olan John Grinder’in , belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmelleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur. Kendilerine sordukları soru şuydu; ‘’Herhangi bir uzmanlık becerisine sahip bir kişi ile, aynı beceriye sahip olmasına karşın konusunda daha üstün olan birisi arasındaki farkının nedeni nedir?’’ Bandler ve Grinder, mükemmel performansa sahip insanları modellemiş ve bu performansa diğer insanların da ulaşabilmeleri için gerekli teknikleri oluşturmuşlardır. NEURO: Beş duyumuzla algıladığımız dış dünyayı temsil etme, işleme ve kodlama biçimidir. Neuro ile insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuları

 1 2 3 4 5 6 7 8 9