• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Eğitimi

Nlp Practitioner Eğitimi

NLP Eğitimi

Hepimiz hayatlarımızın belli noktasında kendimize farklı sorular sorarız. Bir ayrış içinde ya da hayati anlamını bulmak için yola çıkarız. Ya da belki daha verimli şekilde öğrenmek, ailemiz ve arkadaşlarımızla daha kolay iletişim kurmak, is hayatımızda daha fazla zenginlik yaratmak veya ruhsal yolculuğumuz ile ilgili daha fazla anlayış geliştirmek amacıyla iç dünyamızı tamamen keşfetmeye karar veririz. Bu yollardan hangisinde yürüyor olursanız olun, simdi ya da gelecekte bekleyen bir çağrının ardından, NLP daha hızlı, daha etkili ve daha güzel başarılar için size yardımcı olacaktır. NLP Practitioner eğitimi, sizlere bilinçle bilinçdışı arasındaki farkları öğretecek ve bilinç dışındaki sinirsiz kaynaklara açılan kapıların anahtarlarını verecektir. NLP Practitioner kendi içinize yaptığınız bir yolculuktur. Bu yolculuk potansiyelinizin farkına varmanızı, basari ve mutl

Nlp' Nin Hedefi Nedir?

NLP Eğitimi

NLP'nin birçok hedefi vardır. En öncelikli hedefi insanın kendisini iyi ve mutlu hissetmesini sağlamasıdır. Kendisini iyi ve mutlu hisseden insanın beynini en etkin şekilde kullanarak kendi kontrolü altında tutabilmesini istekleri doğrultusunda onu makul ve mantıklı şekilde kullanabilme becerisini gösterebilmesini sağlamaktır. Beynin etkin kullanımı; yaşanılan tüm deneyimlerin bizim yararımıza kullanılmasını sağlar. Bir kez elde edilmiş mükemmel bir basari veya müthiş bir mutluluk ani nörolojik bir süreç oluğu için istenildiğinde zorluk çekilen bir anda tekrar zihinde yasanılar bir hadise haline getirilebilir. Duygular deneyimlenir sonra kayıt altına alınırlar. İstenildiğinde ve özellikle gerekli olduklarında bu duygular tekrar yaşanılır hale getirtilebilir. Zor bir zamanınızda ve çok üzgün olmanızın mümkün olduğu bir zamanda çok mutlu olduğunuz o deneyiminizi ortaya çıkarabilir ve o mutluluğu tekrar yaşayabilirsiniz. Duyguları

Nlp Eğitimleri İzmir

NLP Eğitimi

NLP, bakış açılarını ve davranış seçeneklerini artırma, zenginleştirme seçenekleri sunar. Çok seçenek sahibi olmak kişiyi mükemmelliğe yaklaştırırken, çok çeşitli bakış açılarına sahip olmak da olgunlaştırır. Mükemmel kişiler, çok çeşitli bakış açıları ve çok sayıda davranış seçenekleri içeren haritalara sahip olan kişilerdir. Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen NLP, bireyin istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama, davranış biçimleme ve modellemeler bütünüdür. NLP Her bireyin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını gösteren modellerden ve stratejilerden oluşur. Neuro: Beynimizi ve duyularımızı ifade etmektedir. Yaşadığımız tecrübeleri 5 duyumuzla algılayıp proses eder ve filtrelerden geçirip beynimize yerleştirirken yeniden anlamlandırırız. Linguistic: Kullandığımız dil ve davranışlar, beynimizde yeniden anlamlan

Nlp Nedir

NLP Eğitimi

Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen NLP, bireyin istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama ve davranış biçimidir. İnsani bir bilgisayara benzetirsek NLP, bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı öğreten bir teknolojidir. Her bireyin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını gösteren modellerden ve stratejilerden oluşur. NLP Kişinin Kendisiyle ve Diğer İnsanlarla İletişimidir. NLP Bir Davranış Biçimidir. Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yasama, kaçırılmaz bir öğrenme fırsatı olarak bakar. NLP Bir Yöntemdir. Her davranışın uyduğu bir yapı vardır. Bu yapıyı öğrenebilir, değiştirebilir ve modelleyebiliriz. Duyularımızla da hangi davranışın yararlı ve etkili olduğunu anlayabiliriz. NLP kendimizin ve başkalarının dünyayı nasıl anladığını açıklar. Su an dünyada kişisel gelişim alanındaki en gelişmi

Denizli Nlp Eğitimi

NLP Eğitimi

NLP ( Neuro Linguistic Programming ) Türkçe de Sinir Dili veya Duyu Dili programlaması olarak telaffuz edilmektedir. Ancak bu ifade çok açık olmamakta, insanların anlaması açısından zor ve yasamda ne ise yaradığı yönünde de bir fikir vermemektedir. NLP 'nin isim babaları John Grinder ve Richard Bandler'dir. NLP, en basit haliyle bir modelleme sistemidir. NLP, kişinin olduğunun daha iyi versiyonuna ulaşması yönünde çalışma yapar. Uzun seneler boyunca kişiler incelenip araştırılarak ve benzer veya farklı konulara insanların verdiği tepkilere bakılarak nasıl çözüm buldukları nasıl sorunları algılayıp sonuca gittikleri veya nasıl daha tatminkâr ve mutlu hayata geçtikleri gibi birçok konulardaki çalışmaların ortak noktalarından metotlar ve yöntemler geliştirilmiştir. NLP, kişinin geçmişle barışmasını, geçmişte yaşanı

Nlp Eğitimleri İzmir

NLP Eğitimi

NLP'nin açılımı, Neuro Linguistic Programming, yani sinir sistemimizi, iletişim kanallarımızı kullanarak programlamak anlamına gelmektedir. NLP'nin Neuro kısmı, bütün duygularımızı, düşüncelerimizi ve bunların bedenimiz üzerindeki etkilerini kapsar. Canımız sıkıldığı zaman başımız ağrır. Başımız ağrı dan da canımız sıkılır. Bütün bunlar, düşüncelerimizin bedenimiz ve sinir sistemimiz üzerindeki yansımalarıdır. NLP ile düşüncelerimizi ve duygularımızı yönetebiliriz. Bütün içsel süreçlerimiz için, uygulanabilecek bir NLP Tekniği vardır.

Karşıyaka Nlp

NLP Eğitimi

NLP Eğitimi Nedir? İnsanların yaşadığı evreni algılamasını sağlayan 5 duyu organı, kişinin beynindeki algısal gerçekliğin oluşmasını sağlar. NLP de bu aşamada devreye girerek, kişinin çevresindeki insanları, nesneleri, olay ve durumları algılayış biçimini yönetmesini sağlamaya çalışır. NLP, tamamen bilimsel olarak insan algısının geliştirilmesini ve böylelikle iletişim kurmak için daha fazla değişkeni inceleyebilmesini sağlar. NLP teknikleri olarak adlandırılan teknikler, kişinin sinir sistemini geliştirerek 5 duyu organı ile elde edilen bilgilerin sayısının arttırılmasını ve ayni zamanda bu bilgilerin daha etkin bir şekilde incelenmesine odaklanır. NLP teknikleri kişinin olaylara ve hayatin tamamına farklı bir gözle bakabilmesi

 1 2 3 4 5 6 7 8 9