• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Eğitimi

Nlp Eğitim Merkezi

NLP Eğitimi

NLP'nin ne olduğu isminde saklıdır. NLP'nin açılımı neuro (sinir), linguistic (dil bilimi), programming (programlama) olarak belirlenmiş, Sinir Dili Programı olarak dilimize geçmiştir. Neuro, beş duyu organımızdan gelen bilgileri işleyiş tarzı ile ilgilenmektedir. , Linguistic, kullanılan dil, kişinin kendisi ve çevresiyle iletişim kurması ve buna bağlı olarak yarattığı etkiyle ilgilenir. Programming ise, oluşturulmuş bilgisayar programları gibi, farkında olarak ya da olmayarak kullanılan zihinsel süreçlerdir. NLP, kısaca kişinin kendi değişim- dönüşüm sürecine katkıda bulunan teknikler bütünüdür. NLP' nin bir davranış biçimi, sistematiği, bir gelişim ve basari metodolojisi vardır. NLP, yaşamı çok ender rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak görür, tıpkı bir çocuğun gözünden

Nlp Eğitimi Nedir?

NLP Eğitimi

NLP, Neuro Linguistic Program yani sinir dili programlama anlamına gelmektedir, dilimize daha basit çevirecek olursak, Algısal Davranış Kontrolü manasına gelmektedir. Yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar. NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

Nlp Teknikleri

NLP Eğitimi

Neuro (sinir) dediğimiz anda 5 duyumuz akla gelmektedir Görme, işitme, dokunma, koklama ve tatma duyularımız yardımıyla, dünyayı beynimizde temsil ediyoruz. Eğer bu temsili en mükemmel bir şekilde yapabilirsek, kaliteli bir hayata sahip olabiliriz. Linguistic (dil) dediğimizde ise, iki şey aklımıza gelmektedir. Birincisi, iletişimde küllendiğimiz dil, diğeri ise kendimizle konuşurken kullandığımız dil. Her şeyden önemlisi kendimizle nasıl konuştuğumuzdur. İçimizde bir şeyler değişmeden dışımızda asla hiçbir şey değişmez. Sorduğumuz soruları değiştirsek bile hayatımızda büyük bir değişim meydana gelebilir. Zihin ve beden arasında sağlıklı, dengeli bir ilişkinin kurulabilmesi için bizim de isimize yarayan, bizim isteklerimizi destekleyen değerlere ve inançlara ihtiyacımız var. Çalışmalar sırasında katılımcılar çeşitli uygulamalar yaparak bu yaklaşımları nasıl kul

Nlp Nedir?

NLP Eğitimi

NLP hayatimizin her anında kullanılabilir. İşimizde, (stratejiler, doğru karar verme, isteklendirme, satış) özel hayatımızda (eşimizle, çocuğumuzla, arkadaşlarımızla ve dünya ile iletişimde; kolay öğrenmede, kişisel karar vermede, kendi kendinizi kendi modelimize uygun olarak motive etmede, fobilerin yok edilmesinde. vb.) daha doğrusu insan olan her yerde ve insanın yasadığı dünyayı yönetmesine gereksinim duyduğu her zaman kullanılabilir. NLP bireyin tüm hayatından kullanabileceği basit anlaşılabilir sade yöntemler sunar. Bu yöntemlerle düşüncelerimizi davranışlarımızı duygularımızı t

Nlp Kursu

NLP Eğitimi

Nöro sözcüğü (sinir anlamına gelen Yunanca neuran kelimesinden türemiştir) davranışın tümüyle nörolojik bir işlemin sonucu olduğu ilkesini simgeler. Linguistik sözcüğü (dil anlamına gelen Latince lingua kelimesinden türemiştir) sinirsel işlemlerin dil ve iletişim sistemleri aracılığıyla anlatılarak, düzenlenerek ve sıralanarak modeller ve stratejiler haline getirildiğini gösterir. Programlama sözcüğü özgül sonuçlar elde etmek için bir sistemin bileşenlerini (NLP de duyusal temsilleri) organize etmeyi anlatır. Tahsiliniz ve mesleğiniz ne olursa olsun, çalıştığınız alanda muhtemelen, epey etkili olacak ve sizin açınızdan, öteki insan ya da insanlar açısından önemli özgül sonuçlar almanıza izin verecek şekilde, bir başkasıyla etkileşime girme deneyimi yaşamışsınızdır. Bu bazı önemli bilgilerin iletilmesi ya da öğreni

İzmir Nlp Trainer Egitimi

NLP Eğitimi

NLP Trainer Eğitimi, kişilerin kendileriyle ve yapmış oldukları is ile uyum içerisinde olmasını gerektirir. Katılımcılar eğitim süresince yapmak istedikleri isle ilgili bir öz kimlik geliştirirken, diğer yandan NLP bilgi ve tekniklerinin kullanımında uzmanlaşırlar ve bu bilgilerin aktarımı için gerekli pedagojik biçimlenme ve iletişim yeteneklerini geliştirirler. Uluslararası NLP standartlarında uygun bir şekilde düzenlenen NLP Trainer Eğitiminde, NLP eğitimi düzenleyebilmeniz adına gerekli olan teorik ve teknik eğitimden geçeceksiniz. Eğitmenin eğitimi programı içerisinde öncelikli olarak nasıl tam anlamıyla kendiniz olabileceğiniz konusunu öğreneceksiniz. Yani odak nokta her zaman için katılımcıların kendisidir. NLP eğitmenliği, bireylerin kendileriyle ve yapmış oldukları meslek ile uyum içerisinde olmasını gerektirir. Trainer Eğitimi, NLP Eğitimleri düzenlemek ve bu ala

Nlp Practitioner Eğitimi

NLP Eğitimi

Hepimiz hayatlarımızın belli noktasında kendimize farklı sorular sorarız. Bir ayrış içinde ya da hayati anlamını bulmak için yola çıkarız. Ya da belki daha verimli şekilde öğrenmek, ailemiz ve arkadaşlarımızla daha kolay iletişim kurmak, is hayatımızda daha fazla zenginlik yaratmak veya ruhsal yolculuğumuz ile ilgili daha fazla anlayış geliştirmek amacıyla iç dünyamızı tamamen keşfetmeye karar veririz. Bu yollardan hangisinde yürüyor olursanız olun, simdi ya da gelecekte bekleyen bir çağrının ardından, NLP daha hızlı, daha etkili ve daha güzel başarılar için size yardımcı olacaktır. NLP Practitioner eğitimi, sizlere bilinçle bilinç dışı arasındaki farkları öğretecek ve bilinç dışındaki sinirsiz kaynaklara açılan kapıların anahtarlarını verecektir. NLP Practitione

 1 2 3 4 5 6 7 8 9