• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Eğitimi

Nlp Master Practitioner Eğitimi

NLP Eğitimi

Değişimin Değiştiren Gücü, NLP Master Practitioner Sertifika Programı İle Şuana Kadar Öğrendiğiniz Temel NLP Bilgi Ve Tekniklerini Özümseyerek, Bu Temel Üzerime Yeni Öğrenilen Teknikleri Ekleyecek Ve Alet Çantanızı Daha Da Zenginleştireceksiniz. NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimi Gerek Eğitim İçi Uzmanlık Alanını Geliştirme Basamağında, Gerekse Bireylerin NLP Tekniklerini Kendi Özel Ve iş Hayatlarına Uyarlama Sürecinde Süper geniş görüşlülük Danışmanlık Desteği Sağlanarak, Öğrenilenlerin Bireyin Hayatına Entegrasyonunu Hedefler. NLP Master Practitioner Eğitimi, NLP'nin İleri Kalıplarını Öğretirken, Eğitimde Önemli Olanın Bir Şeyleri Doğru Yapmak Değil, Öğrenmenin Devamlılığı Ve Gelişim Süreci Olduğunu Gösterecektir. Eğitimin Amacı, Değişen Ortama Ayak Uydurabilme Ve Geri Bildirim Alıp Verme Yoluyla Değişim Sürecine Uymanızı Kolaylaştırmaktır.

Nlp Trainer Egitimi

NLP Eğitimi

Uluslararası NLP standartlarında uygun bir şekilde düzenlenen NLP Trainer Eğitiminde, NLP eğitimi düzenleyebilmeniz adına gerekli olan teorik ve teknik eğitimden geçeceksiniz. Eğitmenin eğitimi programı içerisinde öncelikli olarak nasıl tam anlamıyla kendiniz olabileceğiniz konusunu öğreneceksiniz. Yani odak nokta her zaman için katılımcıların kendisidir. NLP eğitmenliği, bireylerin kendileriyle ve yapmış oldukları meslek ile uyum içerisinde olmasını gerektirir. Tüm eğitim, katılımcıların iş yaşamlar ve özel yaşamlarında kişisel gelişim için birlikte kullanmaları amacıyla pratiğe yönelik olarak ve Türkiye'deki is yaşamının gerçek koşulları göz önüne alınarak düzenlenmektedir. Eğitimci Programı NLP'nin tanımıyla ayni doğrultuda yürütülecek yani gerçek zamanlı olacak. Ayni zamanda anahtar konulara da yer verilecek ama eğitim grup ölçeğinde verilerek koçluk seklinde gerçekleşecek. Böylece katılımcılar kendi müke

Nlp Eğitimleri

NLP Eğitimi

Sadece birkaç dakika içinde hem kendinizin hem de diğer kişilerin değiştirmek istediği özelliklerini değiştirebilmenin değeri sizce ne olurdu? Kişiler, herhangi bir şeyi öğrenmeye zihinlerini kullanmayı öğrenmekten daha çok vakit ayırırlar. Oysa zihin onu kontrol edemeyenlere düşman gibi davranır. NLP ile kişilerin öznel deneyimlerini anlamaya çalışmak ve istedikleri değişimi gerçekleştirmeleri konusunda danışmanlık yapmanın sizce değeri nedir? NLP Nedir?NLP kurucusu John Grinder a göre Tanrının bir lütfudur. NLP kişilerin öznel deneyimlerine cevap vererek anlama ve değiştirme sanatıdır. NLP beynimizi çalıştırarak zihnimizi kullanmayı öğrenmek ve duygu, düşünce ve davranışlarımızı yeniden düzenleyerek yaşamımızı değiştirerek geliştirecek sonuçları almamızı sağlayan bir iletişim ve yaşam sanatıdır. NLP'yi iletişim süreçlerinin yer aldığı tüm alanlarda etkili biçimde kullanabilirsiniz. İl

Nlp Diploma Eğitimi

NLP Eğitimi

NLP Diploma sertifika eğitiminde, kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz iletişimi pekiştirmeyi öğreneceksiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkarıp, nasıl daha etkili biçimde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini yasama bütünleşmiş etmeyi, tutsak ruh hallerinden kurtulup hızlı bir biçimde özgüven ve enerji dolu hale gelebilmeyi ve böylelikle yasam kalitenizi artırmayı öğrenirsiniz. NLP Diploma eğitiminde, Temel NLP bilgi ve teknikleri, teorik ve uygulamalı olarak verilir. Eğitimin amacı, NLP tekniklerinin günlük yasam içindeki sorumlu ve yaratıcı kullanımını sağlamak olduğu gibi, gerek özel gerekse is yaşamında insanlar arasındaki iletişim süreçlerinin etkinliğini geliştirebilmektir. NLP Diploma eğitimi neticesinde, çevremizle daha sağlıklı iletişim kurmayı öğreneceksiniz. NLP'nin hedef belirleme ve sonuca ulaşma

Nlp Eğitimi

NLP Eğitimi

NLP, insana geçmiş hayatından ders alarak şimdiye odaklanmayı ve geleceği planlamayı öğreten bir bilim dalıdır. NLP'nin geçmişin olumsuzluklarını temizleme teknikleri ile bireyler geçmişteki kötü olayların etkisinden kurtularak, hedef belirleme teknikleri sayesinde de bir görev ve geniş görüşlülük belirleyerek geleceğe daha umutlu bir şekilde bakarlar. Bu sayede de günlük yaşamlarını daha pozitif bir şekilde yasama sansını elde ederler. NLP'nin çok farklı kullanım alanları vardır. Bu alanlardan bazıları eğitim, aile içi iletişimi, sağlık, iş hayati, tedavi, spor ve bireysel danışmanlık seklinde sıralanabilir. Yani yaşamın her alanı içerisinde NLP'yi kullanabiliriz. Birçok yerde duymuşsunuzdur. 'Değişmeyen tek şey değişimdir ' . Artık günümüzde etkileşim çok hızlı oluyor. Gitmek istediğiniz yere çok kısa sürelerde ulaşabildiğiniz gibi merak ettiğiniz bir konuya ulaşmanız ise saniyelerle sinirli. De

Nlp Trainer Eğitimi

NLP Eğitimi

NLP Nedir? Değişim ve gelişimi içinde barındıran NLP yöntemleri sezgiye dayalı ve eğlencelidir. NLP, bütün yöntemleriyle dünyayı ve insanları nasıl tanıdığınız, neyi ne şekilde yaptığınız ve kendi realitenizi nasıl var ettiğiniz konusundaki tecrübelerinizle ilgilidir. NLP üç boyutlu bir resme benzetilebilir, bir yerden başlayıp resmin bütününe varılabilir. Bazı günler çok iyi geçer, kimse yanlış bir şey yapmaz ve her şey yolundadır. Bazı günler ise çok kötüdür ve her şey ters gider. Bütün bunlar nasıl olmaktadır? NLP size bunların nasıl olduğunu açıklayabilir. İşte o zaman siz de kendi yolunuzda daha fazla seçenekle ve yükünüz biraz daha hafiflemiş olarak yürüyebilirsiniz. NLP TRAINER EĞİTİMİ FAYDALARI Uluslararası NLP standartlarında uygun bir şekilde düzenlenen NLP Trainer Eğitiminde, NLP eğiti

Nlp Trainer Eğitimi

NLP Eğitimi

NLP, en iyi iletişimcileri inceleyerek ise başlamış ve gelişerek insanlar arası iletişimin sistematik irdelenmesi seklini almıştır. Müstesna insanların modellenmesiyle ortaya çıkan kullanışlı araçlar ve yöntemlerle genişletilmiştir. Bu yöntemler spor, is, eğitim,ticaret, hukuk ve öğrenim alanlarında tüm dünyada kullanılır. Bununla birlikte NLP, sadece bir teknikler dizisinden çok daha fazlasıdır. Ayni zamanda merak, araştırma ve eğlenceye dayanan bir zihin çerçevesi, bir düşünme biçimidir. NLP, hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların kullanımlarını açıklayan uygulama felsefesini içeren sanat ve bilimdir. İyi bir iletişimci olmak, beynimizi etkin kullanmak, pozitif düşünmek, istenmeyen davranışlarımızı değiştirmek, hedef b

 1 2 3 4 5 6 7 8 9