• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Eğitimi

Nlp Semineri

NLP Eğitimi

Ve git gide farkına varmaya başladıkları şey, basari ne kadar özgün bir süreç gibi gözükse de, ne kadar bireye özel gözükse de, başarılı olan insanlar ortak bir ana kalıp kullanıyorlardı. Çoğu zaman kendilerinin bile farkında olmadıkları bir strateji uyguluyorlardı. Ve detaylar ne kadar zengin olsa da, başarının stratejisi ortak bir ana kalıp içerisine oturuyordu. NLP SeminerKonu Başlıkları: - Temsil Sistemleri - Görsel, İşitsel, Kinestetik ve Dijital - Göz Erişim İpuçları - Meta Model - Silme, Bozma ve Genelleme - NLP ve Hipnoz İlişkisi - Duyguları Yönetmek - Duygusal Değişim dönemi - Olumlu Duyguları oluşturmak ve Artırmak - Mükemmellik Çemberi - Olumsuz Duyguları Azaltmak ve Yok Etmek - İlgili ve İlgisiz Konuma Geçmek - Çapa Atma - Yığma Çap

Nlp Teknikleri - Meta Model

NLP Eğitimi

enellemeyi açıklığa kavuşturmak adına abartın ve zıt örnekler bulun. Hiç iyi olmadığın bir zaman dilimi olmadı mı? Paranın dışında sebeplerle hiç kötülük yapılmıyor mu? Paranın iyiye kullanıldığı herhangi bir yol yok mu? Ali de Kayserili. O sence kurnaz biri mi? Hiçbir zaman NLP'yi öğrenemeyecek misin? Hiçbir zaman mı? Sanırım hâklısın. NLP'yi öğrenmek için ne zekâ kapasiten ne de ömrün müsait. Bu eğitim zeki insanlar için uygun. Sen hiçbir zaman öğrenemezsin. NLP'yi öğrenememiş olan bir kişi daha vardı. O da annesiyle beraber eğitime gelen küçük bir çocuktu. Zaten elindeki elektronik oyuncakla oynamak ona her zaman daha ilginç geliyordu. Siz söylenen şeyin saçmalığını ne kadar abartırsanız kişi söylediğinin saçmalığını o kadar iyi anlayacak ve savunmaya geçecektir. Size söz konusu şeyi öğrenebileceğini kanıtlayacaktır. Peki ya hiç doğru olan genel

Nlp Teknikleri

NLP Eğitimi

Anlama yeteneğimiz ile bilincimizin içinde olan tüm algılar, beynimize sinir uçları ile ulaşır. Dil ise, düşüncelerimizi denetlemede ve diğer insanlarla iletişimimizde önemli bir rol oynamaktadır. Beynimiz, bunun sonucunda kişisel davranışlarımızı bir bilgisayar gibi programlayarak hayata geçirir. Örneğin öz güvenli olmak bireyin elinde değildir. Bazı insan yaşadıkları ve ya yaşamadıkları dolayısıyla bunu doğal olarak geliştirmiş olabilir, bununla beraber, öz güvene sahip olabilmenin tekniğini öğrenen ve uygulayan herkes öz güvene sahip olabilir. Beyninizin çalışma düzenini keşfettikçe gelişiminizi engelleyen alışkanlık, düşünce, duygu ve inançları fark ederek sonuca yönelik etkili çözümler üretirsiniz. Son dönemde işletmelerin NLP eğitimlerine yönelmesindeki etken katılımcılara kurumsal ve kişisel gelişim döneminde temel araçları kazandırıp somut değişim sağlatmasıdır. İnsanları işbirliği düzenine alıştırıp, bağlılık ve coşku uyandırmaya yardım

Nlp Açılımı

NLP Eğitimi

NLP, insan davranışlarının modellenmesi üzerine oluşmuştur. Amacı kurduğumuz iletişimi en etkili biçimde gerçekleştirmek ve oluşan gelişimin devamlılığını sağlamaktır. Olumlu düşüncelerin, başarıya taşıyacağını ve olumlu düşünceleri farklı alanlarda etkili kullanmanın yöntemlerini öğretir. NLP, olumlu ve olumsuz düşünceler arasında belirgin bir fark yaratarak, iç iletişimimizde ve çevremizdeki bireylerle olan iletişimimizde basari ve etkin bir iletişim başlatmamızı ve bu iletişimin sürekliliğini sağlar. NLP için çok şey duyuyoruz. Bize NLP’yi kısaca özetler misiniz? Nedir? Ne işe yarar? Nerede, ne zaman kullanılır? NLP “neuro linguistic programming” in kısaltılmış halidir. Neuro, z

Muğla Nlp Eğitimi

NLP Eğitimi

NLP’nin etkileri oldukça geniş kapsamlıdır. Bunun temel sebebi ise, NLP’nin yaşamımızda farklı birçok alanda etkili ve başarılı olarak kullanılabilmesidir. NLP ile dış dünyadan edindiğimiz deneyimler, beş duyumuzla bir süzgeçten geçirilir ve bu içsel duygular sayesinde de hedeflerimizin şekillenmesine yansıtılır. NLP tekniklerini ve becerilerini uygulamamız sayesinde dostlarımızı, ailemizi çevremizdekileri daha iyi anlarız. NLP Seminerleri sonucunda elde edeceğiniz kazanımlar; Zihinsel programlarımızı isteklerimize göre şekillendirir. Olaylara bakış açımızı değiştirir. Yaratıcılığı arttırır. . Duygusal Zekayı geliştirerek, kendimizi ve başkalarını tanıma, iletişim kurma becerilerimizi geliştirir. . Beynimizin hem

Nlp Trainer Sertifika Eğitimi

NLP Eğitimi

Bireyler eğitim sırasında gerek meslekleri ile ilgili gerek hobi olarak yapmaktan hoşnut oldukları ilgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirirken, NLP tekniklerinin yasamda kullanılmasında uzmanlaşırlar ve NLP teknikleri ile yaşamlarında çok başarılı ve mutlu olabilirler. NLP Tranier Sertifika Eğitimlerine katılabilmek için, katılacak olan bireyin daha önceden NLP Practitioner ve NLP Master eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir. NLP Trainer Eğitiminde, NLP eğitimi düzenleyebilmeniz için gerekli teorik ve teknik eğitimden geçeceksiniz. Eğitmenin eğitimi programında öncelikle nasıl tam olarak kendiniz olabileceksiniz onu öğreneceksiniz. Yani odak nokta katılımcıların kendisidir. NLP eğitmenliği, kişilerin kendileriyle ve yapmış oldukları is ile uyum içerisinde olmasını gerektirir. NLP Trainer Eğitimi, diğer insanlar üzerinde uygulayabileceğimiz NLP tekniklerin

Antalya Nlp Eğitimi

NLP Eğitimi

İyi Bir İletişimci Olmak: NLP, her davranışın mevcut bir yapısı bulunduğunu; bu yapıları öğrendiğimiz zaman ya da değiştirdiğimizde istediğimiz sonuçlara ulaşabileceğimizi söyler. Buna ek olarak duyarlılığımızın, bakış açımızın ve diğer insanlarla olan iletişimimizin gelişmesini sağlar. Beyni Etkin Kullanmak: NLP kişisel bir meydan okumadır. İnsanın en büyük meydan okuması ise kendi beyni üzerinedir. NLP ile amaç beyni tarafından yönetilen bir insan olmaktan kurtulup beynini yöneten bir insan olmaktır. Hedef Belirleyip Sonuç Almak: NLP ile gerçekleşmesini ettiğimiz bir durumu, hayal edip kafamızda canlandırarak bütün duyu organlarımızla deneyimlediğimiz zaman yaşamımız içerisinde de gerçekleştirebiliriz. Etkin Bir Lider Olmak: İyi bir lider olmak adına bazı özelliklere sahip olmak gerekir. İy

 1 2 3 4 5 6 7 8 9