• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Eğitimi

Antalya Nlp Eğitimi

NLP Eğitimi

Neuro duyularımızın yöneltildiği sinir sistemini ve beyni, Linguistic deneyimlerimizin dil ile kodlanması ve Programming ise değiştirmek istenilen algı, düşünce ve davranışlarımızın yeniden düzenlenmesidir. Zihnimizde kalıplaşmış yada kodlanmış yanlış inanç sistemlerimizi, korkularımızı, endişelerimizi, olumsuz alışkanlıklarımızı ve duygularımızı, ve bunlara verdiğimiz olumsuz tepkilerimizi değiştirmek için kullanılan çeşitli teknikleri kapsayan bir sistemdir. İletişim sorunu yaşadığımız alanlarda (aile, iş, özel ve kişisel hayat etme söz konusu olan olumsuzluktan kurtulmak, bize çevremizi ve özellikle kendi iç dünyamızı daha iyi görmemizi ve anlamamızı sağlar. Dolayısıyla farkındalığı, motivasyonu ve öz güveni güçlenmiş bir birey olarak, toplumumuzla daha sağlıklı ilişkiler ve iletişim bağları elde etmiş oluruz. NLP Diploma Eğitimi(Nlp temel ve farkındalık eğitimi)

Nlp Master Practitioner Eğitimi

NLP Eğitimi

Bireysel müdahale yeteneğinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz. Kendinde ve başkaları üzerinde çevreyle ilgili değişimi gerçekleştirmek için çevreyle ilgili bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanırsınız. Bireysel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri seviyede gelişirsiniz. Bağlama göre gerektiği zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidebilme kapasitenizi oldukça arttırırsınız. Çoklu takip yeteneği ile beraber zihin, duygu ve fiziksel sistem seçeneğine göre verimli durumları sürdürebilme yeteneğine sahip olursunuz. Bu dokuz günlük NLP Master Practitioner Programı;sizi NLP konusunda en ileri seviyede içselleştirir, öğrendiğiniz her şeyi uygular ve adapte eder duruma getirir. Artık yaptığınız her mo

Nlp Practitioner Egitimi

NLP Eğitimi

NLP nedir? NLP' nin mucizesi nereden geliyor? Niçin herkes sihirli bir değnek gibi ona sarılıyor? NLP, bir düşünce sistemidir. NLP, önce kişinin kendini anlaması, kendi iç çelişkilerinden, endişe ve korkularından kurtulması, genel olarak dünyayı daha iyi anlamasını, yaptığı hareketlere bu gözle bakmasını ve davranışlarını buna göre düzenlemesini sağlayan bir sistemdir. NLP, bilimsel temeli olan bir sistemdir. Kısaca söylemek gerekirse NLP, insan davranışlarının modellenmesi üzerine kurulmuştur. Amacı, etkili iletişim kurmak ve sürekli gelişmektir. Nöro Linguistik Programlama hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü tekniklerden ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesinden oluşmaktadır. NLP etkili iletişim kurmak için size gerekli araçlar sağlar. Her davranışın bir yapısı olduğu görüsüyle yola çıkar. Bu yapı, öğrenilebilir, değiştirilebili

Nlp Kullanım Alanları

NLP Eğitimi

Hedefler koymak, gerçekleştirmek ve başarınızı sürekli kılmak Stresi olumlu bir kaynağa dönüştürmek İç dünyanızın kontrolünü ele alarak pozitif düşünmek Arzuladığınız değişimi ve gelişimi gerçekleştirmek İnanç ve değerlerinizle çatışmadan yasamak Her yerde her zaman kendinize güven duyarak, yapabildiğinizin eniyisini Hatta yapamam dediğiniz her şeyi yapmak Karar verme yeteneğinizi artırarak problemlerinize hızlı veüretici çözümler bulmak Zamanı etkin ve verimli kullanmak Kişisel ve toplumsal liderlik yeteneklerinizi geliştirerek,etkili yönetim stratejileri uygulamak Motivasyon gücünüzü arttırarak is ve özel yaşamınızda dahayüksek performans sergilemek Bakisi açınızı genişleterek daha yaratıcı fikirler üretmek Duygu ve düşüncelerinizi yönlendirerek iç dünyanızın sahibi ve geleceğinizinmimari olmak /

Nlp Ne İşe Yarar

NLP Eğitimi

NLP;is çevrenizde ve özel yasamda yapıcı etkileşimler kurmanızı sağlayarak,kontrolü size verir. NLP; duyarlılığınızı artırarak; davranış ve tutumlardaki titreşimleri sezinleyip, yorumlama becerisi kazandırır. NLP; seçeneklerinizi artırır; etki alanını genişletecek esnekliğe ulaşmanızda sizi destekler. NLP; duygu ve düşüncelerinizi yönlendirmenizi sağlayarak, iç dünyanızın sahibi ve geleceğinizin mimari olmanızda en büyük rehberinizdir. NLP; bilinçaltınızı hareketlendirerek, onun gücünü ve kaynaklarını kendi yararınıza kullanmanızı sağlar. NLP; geçmişten taşıdığınız olumsuz her türlü duygu ve düşünce denarınmanızı sağlayacak modern tekniklerle hayatinizi yeniden şekillendirme gücü sunar. NLP; sizi, kendinizi tanıyıp, yönetmenizde ihtiyacınız olan sistemleri uygulayacak boyuta taşır. NLP; zamanınızın ve önceliklerinizin kontrol gücünü kazandırır. NLP; is hayatınızda bas

 1 2 3 4 5 6 7 8 9