• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Eğitimi Nedir?

NLP Eğitimi Nedir?
NLP Eğitimi

NLP, Neuro Linguistic Program yani sinir dili programlama anlamına gelmektedir, dilimize daha basit çevirecek olursak, Algısal Davranış Kontrolü manasına gelmektedir. Yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.


Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar. NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.


İnsanların yaşadığı evreni algılamasını sağlayan 5 duyu organı, kişinin beynindeki "algısal gerçekliğin" oluşmasını sağlar. NLP de bu aşamada devreye girerek, kişinin çevresindeki insanları, nesneleri, olay ve durumları algılayış biçimini yönetmesini sağlamaya çalışır.


NLP, tamamen bilimsel olarak insan algısının geliştirilmesini ve böylelikle iletişim kurmak için daha fazla değişkeni inceleyebilmesini sağlar. NLP teknikleri olarak adlandırılan teknikler, kişinin sinir sistemini geliştirerek 5 duyu organı ile elde edilen bilgilerin sayısının arttırılmasını ve ayni zamanda bu bilgilerin daha etkin bir şekilde incelenmesine odaklanır. NLP teknikleri kişinin olaylara ve hayatin tamamına farklı bir gözle bakabilmesi için geliştirilmiştir. Çünkü kişinin hayata bakisi, tamamen algısal organlarının beynine ulaştırdığı bilgilerin yorumlanmasına dayalıdır. Beyne ulasan bilgilerin daha bilinçli bir şekilde analiz edilmesi ve girdilerin daha detaylı bir şekilde kullanılması, kuskusuz kişinin tüm hayatinin değişmesi anlamına gelmektedir.


Duyguları en iyi betimleyen sezgisel algılama birçok erkekte genç yastan itibaren körelir anlamını yitirir. Bizler kendi geçmişimize göre bazı duyularımızı daha az, bazılarını daha çok kullanmışızdır ve buna devam ederiz.  Sinema oyuncusu bir baba ile ressam bir annenin çocuğunun görselliği ve sezgisel konulardaki niteliği doğal olarak daha gelişmiş olacaktır. Babası müzik direktörü, annesi bir müzisyenin kızı olan Mozart, daha ana rahmindeyken müziği ruhuna işlemişti. Annesi Mozart'a hamileliği boyunca müzik dinleterek onun hayatını değiştirmişti. Babası daha o dogmadan ona her gün keman çalıyordu. Dört yaşında müzikal deha olarak bilinen ve kabul edilen Mozart’ın işitselliğinin çok gelişmiş olduğunu görebiliriz.


Duygusal kişi ise kendi duygularını önemser ama onları sağlıklı ve net bir şekilde ifade edemez. Başkalarının duygularına ise duyarsız tepkiler gösterebilir. Sıklıkla anlaşılamamaktan rahatsızlık duyduğunu ifade eder. İnsanlar için, tüm canlılarda olduğu gibi dokunulmak ve dokunmak bir ihtiyaçtır olarak belirtilir.


NLP Nerede Kullanılır?


NLP yi iletişim süreçlerinin önem arzettiği birçok alanda etkili biçimde kullanabilirsiniz. İletişimin ve kişisel potansiyelimizin önemli rol oynadığı her alanda NLP ile etkinliğinizi artırabilirsiniz.


• NLP, aşağıda da belirtilen birçok alanda başarılı sonuçlar sağlamıştır.


• Psikoterapi, ruhsal sağlığı, tedavi sürecinde.


• Psikolojik veya profesyonel danışmanlık alanlarında.


• İş dünyasında ve insan kaynaklarında.


• Sağlıklı yaşam ve sporda.


• Pedagoji ve eğitim bilimlerinde.


• Siyaset, hukuk ve reklam alanlarında.


• Hamilelik ve çocuk yetiştirmede.


• Yaratıcılık ve sanatta.


NLP önermeleri


• Her insanda ihtiyacı olan bütün kaynaklar mevcuttur.


• Her davranışımız altında pozitif bir neden vardır.


• İletişimimizin anlamı aldığımız cevapta saklıdır. 


• İstediğinize, istediğiniz yöntemlerle ulaşamadıysanız, değiştirin. 


• NLP'de hata yoktur, sadece geri beslemedir. 


• Her insan değerlidir. 


• Harita bölge değildir. 


• Eğer bir kişi bir şey yapıyorsa, herkes öğrenebilir.


• Her sistemde, en esnek olan, en çok etki sağlar. 


• Biri bize küfrediyorsa bunun sorumlusu biziz. 


• Dünyamızı kontrol edemediğimizde, kontrolümüzü kaybeder ve sinirleniriz.


NLP bilmek ile uygulayabilmek arasındaki fark nedir?


Hafıza konusunda yapılan araştırmalar, öğrenilmiş olan bilgilerin kısa süreli bellekte depolandığını ve sistematik bir biçimde üzerinde durulmadığında, %90 andan fazlasının unutulduğunu göstermektedir. Bilginin beceriye dönüşmesi ve günlük yaşam içerisinde bir araç olarak kullanılabilmesi, o bilginin kişi tarafından özümsenmiş olmasını gerektirir.


Güvenle araba kullanabilmek veya güzel resim çizebilmek, nasıl bilgi ve teknik beceri gerektiriyorsa, NLP alanında uzmanlaşmakta, iyi tasarlanmış bir eğitim sürecine aktif katılımı, deneme yanılmayı ve gecikmeden uzmanından öğrenmeyi pekiştirici geri bildirimler almayı gerektir.


NLP alanındaki uzmanlaşma süreci üç temel aşamaya bölünür. Practitioner (1.aşama), Master Practitioner (2.aşama) ve Trainer (3.aşama). Her bir eğitim aşaması ise, en az 70 saatlik, grup içerisinde ve uygulamalı bir eğitim süreci olarak tanımlanır.

Ücretsiz ön görüşmeyapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

 

NLP Teknikleri eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için:

 

İzmir NLP eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yâda 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.İzmir Karşıyaka NLP Teknikleri eğitimlerimiz için. 0(232)369 50 81 -  0(532) 100 11 65 numaralıtelefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz


Denizli NLP Teknikleri eğitimlerimiz 0 (258) 213 0 999-   0 (532) 100 11 65 numaralı telefondanulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Antalya NLP Teknikleri eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15yâda 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Muğla NLP Teknikleri eğitimlerimiz 0(252) 213 00 98 -  0 (532) 100 11 65 numaralı telefondanulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


NLP Eğitimi


NLP Trainer Eğitimi

slideshow1

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - - -
NLP Eğitimi Nedir? başlıklı 1343 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın