• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Eğitimleri İzmir

NLP Eğitimleri İzmir
NLP Eğitimi

NLP'nin açılımı,  Neuro Linguistic Programming, yani sinir sistemimizi, iletişim kanallarımızı kullanarak programlamak anlamına gelmektedir.


NLP'nin Neuro kısmı, bütün duygularımızı, düşüncelerimizi ve bunların bedenimiz üzerindeki etkilerini kapsar. Canımız sıkıldığı zaman başımız ağrır.


 Başımız ağrı dan da canımız sıkılır. Bütün bunlar, düşüncelerimizin bedenimiz ve sinir sistemimiz üzerindeki yansımalarıdır. 


NLP ile düşüncelerimizi ve duygularımızı yönetebiliriz. Bütün içsel süreçlerimiz için, uygulanabilecek bir NLP Tekniği vardır.


NLP'nin Linguistic kısmı, içsel konuşmalarımızı, duyduklarımızı, dinlediklerimizi kapsayan iletişim alt yapısıdır. Kendi içsel konuşmalarımız bazen bizi çıkmaza sokabilir. 


Uzun süre bir açı dolu durumu kendi kendimize tekrar ettiğimizde,  bu durum var olan sorunu daha da büyütür. NLP'nin Linguistic kısmı, içsel konuşmalarımızı yeniden düzenlememizi sağlar.


Programming kısmı ise, bütün bu değişim süreçlerini, etkili ve kalıcı bir alışkanlık olarak bilinçaltımıza yerleştirme sürecidir. 


Bir şeyi bir kez yapmak ya da düşünmek, onu hayatimizi sonuna kadar yapacağımız anlamına gelmez. Programlama kısmı, değişimi gelecekte de yaşamamızı sağlayacak olan alışkanlık kalıplarını oluşturmamızı sağlar.


NLP bir terapi yöntemi değildir. Ancak bir terapiden çok daha hızlı ve kalıcı olarak sorunları çözebilmektedir. NLP bir gelişim ve değişim modelidir. İnsanlara sağlıklı düşünmelerini, duygularını kontrol edebilmelerini ve bu değişimi kalıcı bir hale getirebilmelerini öğretir.

 

NLP İçin Kim Neler Söyledi:


NLP, öznel dünyamızın yapısının çalışması – Grinder


NLP, bir dizi tekniğin ardında yatan bir tavır (Tutum) ve metodolojidir. – Bandler


NLP, işe yarayan her şeydir. – Dilts


NLP, insan iletişiminin sistematik çalışmasıdır. – Alix von Uhde


NLP, başarının yeni teknolojisidir. – Faulkner


NLP, yeni insan olmak için bir sistem ve değişim modelidir. – T. Biçer


NLP insan gelişiminde bir değişim modelidir. İnsanın kendi mükemmelliklerini keşfetmede bir süreçler ve modeller bütünü olduğunu hatırlamakta yarar var.


Harita bölge olmadığına göre daha NLP ile keşfedecek çok şey olacak. Eğer keşfe hazırsanız... 


NLP PRATİSYEN PROGRAMI


NLP PRATİSYEN PROGRAMININ AMACI?


NLP Pratisyen Programı ; NLP teknik ve uygulamalarıyla bireylerin bireysel ve mesleki gelişimlerini  en üst düzeye çıkarmayı; kişinin kendi hayatında istenilen değişimi ve gelişimi nasıl yapılacağını öğretir.


NLP PRATİSYEN PROGRAMININ KAZANDIRACAKLARI: 


    Hedef ve amaçlarımızı daha gerçekçi olarak belirlemeyi,

    Yaşantınızda ahenk, uyum ve güven oluşturabilmeyi,

    Kişisel bütünlük sağlayarak dinamik ilişkiler kurabilmeyi,

    Kişisel misyon, vizyon,  ilke ve stratejiler oluşturarak yaşama anlam katabilmeyi,

    Kendinizin ve başkalarının düşünce, algı sistemlerini anlayarak becerilerinizi geliştirmeyi,

    Doğru sorular sormayı, doğruları ve gerçeği bulmayı, konunun özünü kavrama yeteneklerinizi geliştirmeyi,

    Kişisel, örgütsel ve kurumsal değişim ve gelişimlerin nasıl olacağını gerçekçi biçimde saptamayı,

    Olumsuz inanç ve alışkanlıkların, olumluları ile nasıl değiştireceğinizi öğrenmeyi,

    Zihinsel ve ruhsal durumumuzu istediğimiz anda mükemmel şekilde nasıl tetikleyeceğinizi öğrenmeyi,

    Kendimizin ve başkalarının yaşamda nelerin önemli olduğunu, öncelikli işlerinize nasıl karar vereceğinizi ve bunları nasıl geliştireceğinizi öğrenmeyi,

    Usta iletişimciler olarak sözleri ustalıkla nasıl kullanacağınızı öğrenmeyi,

    Liderlik, Koçluk ve Mentorlük becerilerini geliştirmeyi,

    Metafor kullanmayı öğrenerek  nasıl etki yaratacağınızı görmeyi, duymayı ve hissetmeyi,

    Başkalarının beden , göz ve konuşma beyin dillerini anlayarak  yaşantınızda ahenk yaratmayı,

    Çatışmaları çözümlemeyi ve kazanan stratejiler oluşturmayı,

    Etkili dil kalıplarını öğrenerek iletişim becerilerini arttırmayı ve karizma oluşturmayı, etkilemeyi,

    Yaşamın her alanında esneklik yeteneğini geliştirmeyi,

    İç barışı sağlamayı, olumlu bir tavır geliştirmeyi, yeni bakış açıları ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeyi

    Duygusal zekayı (EQ) geliştirmeyi,


NLP PRATİSYEN PROGRAMIN İÇERİĞİ


    Nlp'ye Giriş

    İletişimin Özü

    Değişim Sanatı

    Soru Sorma Sanatı

    Etkileme Sanatı

    Sezgilere Duyarlılık

    Sistemli Düşünmek

    Modelleme Sanatı

    Çözümlere  Ulaşmak

    Sertifika ve ModellemekNLP MASTER PRATİSYEN PROGRAMI


NLP Master Pratisyen Sertifikası  katılımcıların NLP tekniklerini kullanarak başkalarında ve çevrelerinde kalıcı değişimleri nasıl gerçekleştirileceklerinin yanı sıra sahip oldukları kaynakları kullanarak her boyutta liderlik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir bireysel değişim programıdır. 


NLP MASTER PRATİSYEN PROGRAMI İÇERİĞİ:


     T.O.T.E. Modeli kullanarak ileri seviyede hedeflerimizi nasıl belirleriz?

    İleri düzey alt sistem değiştirme çalışmaları nasıl yapılır?

    Yaşam değerleri ve ilklerini belirleyerek etkili bir yaşam ve başarı felsefesi nasıl oluşturulur?

    İPD, İdeal “Performans Durumu” nedir ve “Gününde Olmak” nasıl kazanılır?

    Korkulardan nasıl kurtuluruz? Öz güven ve öz saygımızı nasıl yükseltiriz?

    İstediğimiz değişimleri nasıl yaratılır ve değişim düzlemi ne demektir?

    Olumsuz ve kısıtlayan İnançlardan nasıl kurtuluruz?

    Mecaz ve benzetmeleri kullanarak nasıl başarı hikayeleri oluşturulur?

    Etkili Liderlik ve değişim stratejileri nelerdir?

    Hipnotik Dil Kalıpları - Milton Model- nasıl uygulanır?

    Mentorluk ve Koçluk Becerileri nasıl geliştirilir?

    İleri düzey çözüm stratejileri: SCORE Model nasıl kullanılır?

    Kişi Kendi Modelini nasıl yaratır?

    Uygulamalar ve örnekler  


NLP Trainer Eğitimi


NLP Nedir? Değişim ve gelişimi içinde barındıran NLP yöntemleri sezgiye dayalı ve eğlencelidir. NLP, bütün yöntemleriyle dünyayı ve insanları nasıl tanıdığınız, neyi ne şekilde yaptığınız ve kendi realitenizi nasıl var ettiğiniz konusundaki tecrübelerinizle ilgilidir.


NLP üç boyutlu bir resme benzetilebilir, bir yerden başlayıp resmin bütününe varılabilir.

Bazı günler çok iyi geçer, kimse yanlış bir şey yapmaz ve her şey yolundadır. Bazı günler ise çok kötüdür ve her şey ters gider. Bütün bunlar nasıl olmaktadır? NLP size bunların nasıl olduğunu açıklayabilir. İşte o zaman siz de kendi yolunuzda daha fazla seçenekle ve yükünüz biraz daha hafiflemiş olarak yürüyebilirsiniz.


NLP TRAINER EĞİTİMİ FAYDALARI


Uluslararası NLP standartlarında uygun bir şekilde düzenlenen NLP Trainer Eğitiminde, NLP eğitimi düzenleyebilmeniz adına gerekli olan teorik ve teknik eğitimden geçeceksiniz. Eğitmenin eğitimi programı içerisinde öncelikli olarak nasıl tam anlamıyla kendiniz olabileceğiniz konusunu öğreneceksiniz. Yani odak nokta her zaman için katılımcıların kendisidir. NLP eğitmenliği, bireylerin kendileriyle ve yapmış oldukları meslek ile uyum içerisinde olmasını gerektirir.


Eğitim süresince yapmayı hedeflediğiniz meslek ile ilgili bir öz kimlik geliştirirken, diğer taraftan NLP bilgi ve yöntemlerinin kullanımı konusunda uzmanlaşacak ve bu bilgilerin aktarımı için gerekli pedagojik formasyon ve iletişim yeteneklerinizi geliştireceksiniz. Aynı zamanda; NLP Trainer eğitimi ile beraber artık eğitmen kimliğiniz oluşur ve;


NLP' nin ön varsayımlarını programınızı tasarlama doğrultusunda yaşama geçirebilme ve kendi katılımcılarınıza etkin bir şekilde sunabilme,

Ses, ritim ve vücut dilinin ustalıkla kullanımı, 

Dinleyicileri bilinç dışı seviyede etkileme, 

Bilinçli ve bilinç dışı zihni eğitme, 

Eğitim tasarlanması ve verilmesi süreci içerisinde meta mesajların etkin olarak kullanılması, 

İçinizdeki kaynaklara yönelerek gereksinim duyduğunuz bütün yeteneklere ve iç güce sahip olunması,

Hipnotik dil kalıplarının kullanımı ve metaforlar gibi konularında yeti sahibi olursunuz. 


Dolayısıyla NLP´yi meslek olarak yapmak isterseniz öncelikle NLP Pratisyen, NLP Master Pratisyen ve NLP Trainer eğitimlerini almanız gerek

Ücretsiz ön görüşmeyapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

 

NLP Teknikleri eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için:

 

İzmir NLP eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yâda 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.İzmir Karşıyaka NLP Teknikleri eğitimlerimiz için. 0(232)369 50 81 -  0(532) 100 11 65 numaralıtelefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz


Denizli NLP Teknikleri eğitimlerimiz 0 (258) 213 0 999-   0 (532) 100 11 65 numaralı telefondanulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Antalya NLP Teknikleri eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15yâda 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Muğla NLP Teknikleri eğitimlerimiz 0(252) 213 00 98 -  0 (532) 100 11 65 numaralı telefondanulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


NLP Practıtıoner Eğitimi

NLP Master Practıtıoner Eğitimi

slideshow1

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - -
NLP Eğitimleri İzmir başlıklı 2828 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın