• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Practitioner Egitimi

NLP Practitioner Egitimi
NLP Eğitimi

NLP nedir? NLP' nin mucizesi nereden geliyor? Niçin herkes sihirli bir değnek gibi ona sarılıyor? NLP, bir düşünce sistemidir. 

NLP, önce kişinin kendini anlaması, kendi iç çelişkilerinden, endişe ve korkularından kurtulması, genel olarak dünyayı daha iyi anlamasını, yaptığı hareketlere bu gözle bakmasını ve davranışlarını buna göre düzenlemesini sağlayan bir sistemdir.

NLP, bilimsel temeli olan bir sistemdir. Kısaca söylemek gerekirse NLP, insan davranışlarının modellenmesi üzerine kurulmuştur. 

Amacı, etkili iletişim kurmak ve sürekli gelişmektir. Nöro Linguistik Programlama hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü tekniklerden ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesinden oluşmaktadır. 

NLP etkili iletişim kurmak için size gerekli araçlar sağlar. Her davranışın bir yapısı olduğu görüsüyle yola çıkar. Bu yapı, öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamak, algılama yeteneklerimize bağlıdır.

NLP 1970'li yılların başında dilbilimci John Grinder ile matematikçi, bilgisayarcı ve Gestalt terapisti Richard Bandler'in belirli becerilere sahip insanlar ile bu becerilerle mükemmele ulaşmış insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmaları ile Kaliforniya'da doğmuştur. 

Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir gözlem sayesinde üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellediler; modern aile terapisinin kurucusu Virginia Satir, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kurucusu Milton Erickson. Çalışmaları sırasında bu bireylerin çok farklı tarzları olmasına karşın şaşırtıcı benzerlikte kalıplar kullandıklarını keşfettiler.

Grinder ve Bandler bu ilk çalışmanın ardından, mükemmel performansa sahip başka insanların modellerini çıkardıktan sonra, insanların performansını geliştirmek, mükemmel iletişimci haline gelmelerini sağlamak ve olumlu kişisel değişimlerden geçmelerini mümkün kılmak yönünde başkaları tarafından da kullanılabilecek yararlı bir model hazırladılar. Modelleme, NLP' nin geliştirilmesinde merkez niteliğini hep korumuştur.

Bu soruya yanıt aranırken dallarında üstün performans sergileyen bazı kişiler seçilerek (Fritz Perls - Gestalt terapinin kurucusu, Virginia Satir - aile terapisti ve Milton Erickson - psikiyatrist, 'American Society of Clinical Hypnosis'in kurucusu) bu kişilerin sözel ve davranışsal yaklaşımları incelendi. Amaç, mükemmelliğe nasıl erişildiğinin belirlenerek bunun herkes tarafından öğrenilebilir uygulanabilir hale getirilmesiydi. Yani modellemekti.

Grinder ve Bandler kullandıkları modelleme teknikleri ve kişisel katkılarını, beyin-dil-vücut arasındaki ilişkiyi sembolize etmek için 'Nöro-Lenguistik Programlama' olarak isimlendirdiler. Günümüze kadar NLP kapsamında, psikoterapi, eğitim, sağlık, is hayati, yaratıcılık, yöneticilik, satış, liderlik gibi çok geniş bir yelpazeye yönelik çeşitli iletişim - değişim becerileri ve etkin yöntemler geliştirildi.

NLP, çıkış noktasının da etkisiyle, birçok kaynakta 'mükemmelliğin bilimi, 'değişimin sanatı', 'mükemmellik yapısı üzerine çalışma', 'performans teknolojisi', 'istediğiniz sonuçları elde etme yöntemi' gibi tanımlar kullanıldı. Davranış düzeyine ağırlık vererek kestirme sonuçları öne çıkarmak, NLP'yi eksik tanımlamak olacaktır. 

Davranışların ve görünen sonuçların arkasında, aslında çok katmanlı bir yapı vardır. Daha üst düzeyde NLP, kişisel inanç, görev ve vizyona odaklanmaya, sadece birey olarak değil, daha büyük sistemlerin (aile, toplum, evren) bir elemanı olarak insani anlamaya yönelik bir çerçeve sunar.

NLP' nin gelişiminde başka insanların da katkıları olmuştur. Ilk çalışmalar davranışsal yaklaşım olarak tanımlanırken, son zamanlarda odak noktası, davranışların ardında yatan kimlik, inançlar ve değerlere kaymıştır. 

Bilinçli ve bilinçdışı zihinler arasındaki ilişki ve dengenin anlaşılması son dönemlerde NLP eğitiminin merkezini oluşturmaktadır.

ISIMLENDIRME!

Grinder ve Bandler 36 saatlik bir çalışmayla ilk kitaplarını tamamladıktan sonra söyle bir soruyla karsı karşıya kaldılar akıllarında. Buna ne isim vereceğiz?

Nöro - Vücudumuzun fiziksel fonksiyonlarını nasıl yerine getirdiği ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri isleme tarzı ile ilgilidir; çünkü keşfettikleri kalıplar nörolojik düşünme süreçlerimiz düzeyindedir.

Linguistik - Dili kullanma seklimizi, nörolojimizi yansıtır. Yani dil (aslında iletişim), bu mükemmel yapının kendi içinde ve çevresiyle olan iletişimini, sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı ve anlama kavuştuğu dil ve sözsüz iletişim sistemleridir.

Programlama - Eğer istersek programlandığımız şekilden kurtulup düşünce ve eylemlerimizi istediğimiz gibi düzenlemektir. Bir plan dâhilinde hedeflere ulaşmak için iletişimimizi ve sinir sistemimizi organize etmektir.

NLP HAKKINDA;

İlkler öncelik taşır. NLP nedir? Bu zor bir sorudur. NLPyi tek bir tanımla sınırlamak imkânsızdır. NLP 'nin birçok açıklaması vardır ve bunların her biri değişik açılardan yansıyarak konunun tüm seklini ve gölgelerini ortaya çıkaran isinler gibidir.

NLP mükemmelliği ve üstün özellikleri, olağanüstü bireylerin ve kurumların başarılı sonuçlara nasıl vardığını inceler. Yöntemler başkalarına öğretilebilir ve böylelikle onlar da ayni güzel sonuçlara ulaşabilir. Bu isleme "modelleme" adi verilir.

Modellemek için, NLP, kişisel deneyimlerimizi nasıl oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız hakkındaki düşüncelerimizi, duygusal durumlarımızı nasıl iç dünyamızı nasıl kurduğumuzu ve ona nasıl bir anlam kazandırdığımızı ele alır. Hiçbir olay tek başına bir şey ifade etmez, ona biz bir anlam kazandırırız ve farklı kişiler ayni olaya farklı anlamlar verebilir. Bu nedenle NLP içsel deneyimleri inceler.

NLP, en iyi iletişimcileri inceleyerek ise başlamış ve gelişerek insanlar arası iletişimin sistematik irdelenmesi seklini almıştır. Müstesna insanların modellenmesiyle ortaya çıkan kullanışlı araçlar ve yöntemlerle genişletilmiştir. 

Bu yöntemler spor, is, eğitim, ticaret, hukuk ve öğrenim alanlarında tüm dünyada kullanılır. Bununla birlikte NLP, sadece bir teknikler dizisinden çok daha fazlasıdır. Ayni zamanda merak, araştırma ve eğlenceye dayanan bir zihin çerçevesi, bir düşünme biçimidir.

SAYGIN NLP Practitioner insan olarak gerçek potansiyelinizin farkına varmanız için bir başlangıçtır. SAYGIN NLP Pratisyen eğitiminin içeriği üniversitelerde, is dünyası eğitimlerinde ya da kitaplarda bulunmaz - bu bilgiler sizin içinizde gizli. Dehanız içinizde emrinizi bekliyor ve bu program size uyanışınızın anahtarını verecek.

SAYGIN NLP PRACTITIONER DEGISIM PROGRAMI NEDIR?

SAYGIN NLP Practitioner programı ile duygu ve düşüncelerinizi kontrol altına alarak bunları hedefleriniz doğrultusunda nasıl kullanacağınızı anlatan bu program kendiniz ve başkalarıyla daha iyi bir iletişim kurmanızı sağlayacaktır. 

İdeallerinizi gerçekleştirmek, kendi mükemmelliğinizi yaratmak ve istenmeyen eski davranışlarınızdan kurtulmak için kullanacağınız anahtarların bütününü sunan mükemmel bir değişim programı.

NLP PRACTITIONER kimler için uygundur?

NLP Practitioner eğitimi meraklı olan ve NLP' yi öğrenmeye istekli olan herkese açık.

Eğitimciler ve öğretmenler, doktorlar, reklamcılık ve halkla ilişkiler, satış temsilcileri, mağaza yöneticileri, tez yazma aşamasındaki Master ve Doktora öğrencileri kısaca; NLP Eğitimleri, İş ve Özel Yaşamında Kaliteyi Yakalamak İsteyen Herkes için uygundur!

Uluslararası kabul görmüş program, artık size faydası olmayan alışkanlıklarınızdan kurtulmanız ve ayni zamanda hayal ettiğiniz hayati yaratmanız için size yârdim etmeye odaklıdır.

NLP PRACTITIONER SIZE NELER KAZANDIRACAK?

IYI BIR ILETISIMCI OLMANIZI SAGLAR;

Aileniz, arkadaşlarınız ve iş yaşamınızdaki insanlarla iletişim etkinliğiniz önemli ölçüde değişecek. Nasıl mı? Doğru soruları sormayı öğrenecek, doğru ve gerçeği bulabileceksiniz, konunun özünü kavrayabileceksiniz, yeteneklerinizi geliştirerek, çatışmaları çözümleyeceksiniz ve kazanan stratejileri oluşturabileceksiniz, etkili dil kalıplarını öğrenerek iletişim becerilerini arttırabileceksiniz, etki alanınız genişleyecek. 

Ayrıca kullandığınız dil ve sözcüklerin bütün davranışlarınızı nasıl programladığını ve bunun da sizin dünya deneyiminizi doğrudan nasıl etkilediğini anlayacaksınız. İnsan ilişkilerinde ahenk, uyum ve güven oluşturabilme becerinizi artıracaksınız. 

Duyarlılığımızın, bakış açımızın değişmesi çevrenizle olan iletişimimizin gelişmesini sağlayacak. Kendimizle ve başkalarıyla daha iyi diyaloglar kurmayı öğrenerek, insanları ikna etmede sihirbaz olduğunuzda çok daha etkin bir iletişimci olabileceksiniz.

Sesinizin tonunu ve yüksekliğini değiştirerek ve bilinçli ve bilinç dışı zihninize yeni destekleyici cümleler yerleştirerek iç diyalogunuzu nasıl ayarlayacağınızı öğreneceksiniz. 

Şimdiden daha iyi hissediyorsunuz öyle değil mi? Dilin bütün davranışlarınızı nasıl programladığını ve bunun da sizin dünya deneyiminizi doğrudan nasıl etkilediğini anlayacaksınız. Bu sayede daha fazla kişisel güç ve özgürlüğe sahip olacaksınız.

BEYNINIZI DAHA ETKIN KULLANABILMEYI SAGLAR;

NLP bir meydan okumadır. İnsanın en büyük meydan okuması ise kendi beyninedir. NLP ile amaç "beyni tarafından yönetilen bir insan" olmaktansa "beynini yöneten bir insan" olmaktır. Böylece en büyük sermayemiz olan beynimizi etkin bir şekilde kullanmayı öğrenebiliriz.

OLUMLU DÜSÜNEBILME YETISINI GELISTIRIR;

NLP bir olumlu düşünce sistemidir. Hayata çok karamsar ve olumsuz bakan biri NLP ile bakış açısını değiştirip, hayata olumlu bakmayı ve içinde bulunduğu durumdan çıkıp olumlu düşünmeyi rahatlıkla öğrenebilir. 

NLP kişinin bunu çok kısa bir sürede ve sadece kendi kaynaklarını kullanarak elde edebilmesini sağlar. İç barışınızı sağlar, yeni bakış açıları ve yaratıcılık becerileri de böylece gelişir. Olumlu düşünmeniz ve yeni bakış açıları kazanmanız sayesinde davranış esnekliği becerinizi geliştirirsiniz.

GELECEGINIZI OLUSTURMAK IÇIN YARDIMCI OLUR;

Hayattaki statünüz ne olursa olsun. ( öğrenci, is adamı ya da serbest meslek, vb.) geleceğinizi nasıl programlayacağınızı öğrenmeniz son derece önemlidir. Bir hayal edin, yeni stratejiler öğreniyorsunuz ve hayallerinizin bile ötesinde sonuçlarla sınavlarınızı geçiyorsunuz! Ya da belki de is hayatınızda hayal ettiğinizden çok öteye taşıyorsunuz kendinizi. 

Hayalinizdeki evde ya da arabaya sahipsiniz. Hayal ettiğiniz geleceğe çok yakınsınız. Sadece bunlara nasıl ulaşabilirsiniz, kendinizi nasıl programlarsanız o geleceğe ulaşabilirsiniz, bu programda bunu öğreniyorsunuz. Simdi o yeni programın içine girmenin zamanı değil mi sizce?

MODELLEME

Zihinsel ve ruhsal durumumuzu istediğimiz anda mükemmel şekilde nasıl harekete geçireceğimizi öğrenmek, mükemmelliği modellemek bilinçdışı zihnin öğrenme becerileri: Bilinçdışı zihnin çalışma prensiplerini öğrenerek, sizi sınırlayan alışkanlıklarınızı nasıl öğrendiğinizi keşfedip, sizi hedeflerinize götürecek yeni alışkanlıkları nasıl kazanacağınızı deneyimleyerek öğreneceksiniz. Kimlerin yetenek ve becerilerini seviyor, kimlerin yetenek ve becerilerine hayranlık ve saygı duyuyorsunuz? İş adamları, şarkıcılar, sporcular, hızlı dil öğrenenler.

 Her kim olursa olsun, NLP' nin modelleme süreci ile bu insanların yeteneklerini nöroloji düzeyinde modelleyebilir ve kendi sonuçlarınızı geliştirmek için nörolojinizi yeniden programlayabilirsiniz. MODELLEME başarılı bir gelecek için elinizde olan pasaportunuz!

ŞU AN NLP İLE DEGİŞİM VE GELİŞİM DÜNYASINA İLK ADIMI ATTINIZ BİLE...

İSTEMEDİGİNGZ DAVRANIŞLARINIZI DEGİŞTİREBİLİRSİNİZ

NLP teknikleri ile bir takım istenmeyen davranışlarımızı değiştirmek çok kolaydır.

İYİ BİR LİDER OLMANIZI SAGLAR

İyi bir lider olmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Esnek olmak, iyi bir iletişimci olmak, öz güven sahibi olmak, motive edici olmak gibi... İşte NLP, tüm bunları bize kazandıran bir rehberdir.

NLP'ye göre iyi bir lider olmak için, ilk önce bizi sınırlayan inançlardan kurtularak güçlendirici inanç ve tutumlara sahip olmamız gerekir.

BAŞARI VE MOTİVASYON TEKNİKLERİNİ UYGULAMAK;

NLP, hayatin her alanında uygulayabileceğimiz basari ve isteklendirme teknikleri ile de yardımcı olur. Bunu, başarılı kişileri modelleyerek yapma yollarını gösterir. Ayrıca bizlere içimizde gömülü hazineleri bulmamızda da yardımcı olur.

İÇSEL KAYNAKLARIN VE ZİHİNSEL SÜREÇLERİN FARKINDA OLMAK;

Dünyadaki bütün eski kültürler ve geçmişte yasamış olan ileri medeniyetler bilinçdışı zihnin gücüne nasıl erişeceklerini biliyorlardı. Sizler de hipnoz ve dil telkinleri sanatı aracılığıyla bu eski sırları öğreneceksiniz. Bunun yanında kendi dünyanızda simdi nasıl hipnotize olmuş olduğunuzu öğreneceksiniz. 

İç dünyanızın kontrolünü elinize alabilirsiniz, bilinçdışı zihin sizin hazine sandığınız, anahtarlar hepimizde var - SAYGIN INTERNATIONAL Practitioner Programı sizlere sinirsiz kaynaklarınıza açılan kapıyı gösterecek. Kişi kendi içsel kaynaklarının ve zihinsel süreçlerinin farkına vardığında artık önünde yeni bir ufuk açılmış demektir. Kişiye düsen tek şey bundan sonra o ufka doğru yürümektir.

NLP PRACTITIONER IÇERIGI;

* Katılımcı en verimli bir şekilde nasıl NLP 'den nasıl faydalanabilir?

* NLP Nedir?

* NLP'nin Tarihçesi

* NLP'nin 4 Temel İlkesi

* NLP'nin Varsayımları

* Basari İlkeleri

* NLP Teknikleri

* İletişim İlkeleri

* NLP'nin Değişim Süreci

* Zihin ve İsleyiş Sekli

* Uyum

* Temsil Sistemleri ve Gözle Erişim İpuçları

* Göz Hareketleri Tablosu

* Hedefe Ulaşmak İçin İyi Biçimlenmiş Koşullar

* Alt-Modaliteler

* Çapa Atma

* Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi

* Zincirleme

* Çerçeveleme

* Yeniden Çerçeveleme

* Yeni Bir Yan Yaratma

* 6 Adımda Yeniden Çerçeveleme

* Mekânsal Yeniden Çerçeveleme

* Stratejiler

* Temsil Sistemleri

* Stratejilerde T.O.T.E Modeli

* NLP Terimleri Sözlüğü

NLP Practitioner Program Detaylari:

* Eğitim Ismi: NLP Practitioner Programı

* Eğitimci: Cemal KONDU.

* Eğitimin Süresi: 70 saat

* Eğitim dili: Türkçe

* Not: Eğitim yatırım % 18 KDV, hariçtir.

* SERTIFIKA: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan  katıcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası  NLP Practitioner sertifikası verilecektir.

* DÖKÜMAN: Kursa katılan her katılımcıya  NLP practitioner seminer dokümanları verilecektir.

 

Ücretsiz ön görüşmeyapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

 

NLP Teknikleri eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için:

 

İzmir NLP eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yâda 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka NLP Teknikleri eğitimlerimiz için. 0(232)369 50 81 -  0(532) 100 11 65 numaralıtelefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz


Denizli NLP Teknikleri eğitimlerimiz 0 (258) 213 0 999-   0 (532) 100 11 65 numaralı telefondanulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Antalya NLP Teknikleri eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15yâda 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Muğla NLP Teknikleri eğitimlerimiz 0(252) 213 00 98 -  0 (532) 100 11 65 numaralı telefondanulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

 
Antalya NLP Kursları

İzmir NLP

slideshow1i

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - -
NLP Practitioner Egitimi başlıklı 1595 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın