• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp Eğitimleri İzmir

NLP Eğitimi

NLP'nin açılımı, Neuro Linguistic Programming, yani sinir sistemimizi, iletişim kanallarımızı kullanarak programlamak anlamına gelmektedir. NLP'nin Neuro kısmı, bütün duygularımızı, düşüncelerimizi ve bunların bedenimiz üzerindeki etkilerini kapsar. Canımız sıkıldığı zaman başımız ağrır. Başımız ağrı dan da canımız sıkılır. Bütün bunlar, düşüncelerimizin bedenimiz ve sinir sistemimiz üzerindeki yansımalarıdır. NLP ile düşüncelerimizi ve duygularımızı yönetebiliriz. Bütün içsel süreçlerimiz için, uygulanabilecek bir NLP Tekniği vardır.

Nlp Hikayeleri

NLP Eğitimi

Okyanusun dibinde yatan bir istiridye, su üzerinden akip geçsin diye, kabuğunu açmış. Su içinden geçerken, solungaçları yiyecek toplayıp midesine gönderiyormuş. Aniden yakınındaki bir balık, bir kuyruk darbesiyle kum ve çamur fırtınası oluşturmuş. İstiridye de kumdan nefret edermiş, zira kum öylesine pürüzlüymüş ki kabuğunun içine kaçarsa son derece rahatsız olurmuş. İstiridye derhal kabuğunu kapamış ama çok geç kalmış. Sert ve pürüzlü bir kum taneciği içeri girip iç derisi ile kabuğun arasına yerleşmiş. Kum tanesi istiridyeyi ne çok rahatsız ediyormuş. Ama kabuğunun içini kaplaması için kendine verilmiş olan salgı hücresini hemen çalıştırarak, minik kum tanesinin üstünü kaplamaya başlamış ta ki nefis, parlak ve düzgün bir örtü oluşana kadar... İstiridye, yıllar yılı minik kum taneci

Nlp Eğitimi Nedir?

NLP Eğitimi

NLP, Neuro Linguistic Program yani sinir dili programlama anlamına gelmektedir, dilimize daha basit çevirecek olursak, Algısal Davranış Kontrolü manasına gelmektedir. Yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar. NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

Nlp Teknikleri

NLP Eğitimi

Neuro (sinir) dediğimiz anda 5 duyumuz akla gelmektedir Görme, işitme, dokunma, koklama ve tatma duyularımız yardımıyla, dünyayı beynimizde temsil ediyoruz. Eğer bu temsili en mükemmel bir şekilde yapabilirsek, kaliteli bir hayata sahip olabiliriz. Linguistic (dil) dediğimizde ise, iki şey aklımıza gelmektedir. Birincisi, iletişimde küllendiğimiz dil, diğeri ise kendimizle konuşurken kullandığımız dil. Her şeyden önemlisi kendimizle nasıl konuştuğumuzdur. İçimizde bir şeyler değişmeden dışımızda asla hiçbir şey değişmez. Sorduğumuz soruları değiştirsek bile hayatımızda büyük bir değişim meydana gelebilir. Zihin ve beden arasında sağlıklı, dengeli bir ilişkinin kurulabilmesi için bizim de isimize yarayan, bizim isteklerimizi destekleyen değerlere ve inançlara ihtiyacımız var. Çalışmalar sırasında katılımcılar çeşitli uygulamalar yaparak bu yaklaşımları nasıl kul

Nlp Eğitimleri

NLP Eğitimi

Sadece birkaç dakika içinde hem kendinizin hem de diğer kişilerin değiştirmek istediği özelliklerini değiştirebilmenin değeri sizce ne olurdu? Kişiler, herhangi bir şeyi öğrenmeye zihinlerini kullanmayı öğrenmekten daha çok vakit ayırırlar. Oysa zihin onu kontrol edemeyenlere düşman gibi davranır. NLP ile kişilerin öznel deneyimlerini anlamaya çalışmak ve istedikleri değişimi gerçekleştirmeleri konusunda danışmanlık yapmanın sizce değeri nedir? NLP Nedir?NLP kurucusu John Grinder a göre Tanrının bir lütfudur. NLP kişilerin öznel deneyimlerine cevap vererek anlama ve değiştirme sanatıdır. NLP beynimizi çalıştırarak zihnimizi kullanmayı öğrenmek ve duygu, düşünce ve davranışlarımızı yeniden düzenleyerek yaşamımızı değiştirerek geliştirecek sonuçları almamızı sağlayan bir iletişim ve yaşam sanatıdır. NLP'yi iletişim süreçlerinin yer aldığı tüm alanlarda etkili biçimde kullanabilirsiniz. İl

İzmir Nlp Eğitimi

NLP Eğitimi

Uzmanlar, normal insanların mevcut beyin kapasitelerinin çok azını, bazı uzmanlar ancak %1 kadarını kullanabildiğini söylemektedirler. Bu durumda beynimizi, kullanılmayan, yaklaşık % 99 kapasitesiyle beraber, uyuyan bir deve benzetmek yanlış olmasa gerek. Demek geride, kullanılmayı bekleyen muazzam bir kapasite var. Peki, beyin potansiyelinin neden bu kadar azı kullanılmaktadır? Bunun temel sebeplerinin başında, beynin nasıl çalıştığının, yakın zamanlara kadar bilinememesi geliyor. Yani, zihinsel yeteneğimizle ilgili sorunlar, beynin kapasite eksikliğinden değil, onu nasıl kullanacağımızı bilmeyişimizden kaynaklanıyor. Dünyanın en karmaşık bilgisayarı insan beynidir ve bu kadar karmaşık bir mekanizmanın nasıl çalıştığı ile ilgili hiçbir bilgi doğarken bize verilmiyor

Nlp Master Practitioner Eğitimi

NLP Eğitimi

Bireysel müdahale yeteneğinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz. Kendinde ve başkaları üzerinde çevreyle ilgili değişimi gerçekleştirmek için çevreyle ilgili bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanırsınız. Bireysel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri seviyede gelişirsiniz. Bağlama göre gerektiği zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidebilme kapasitenizi oldukça arttırırsınız. Çoklu takip yeteneği ile beraber zihin, duygu ve fiziksel sistem seçeneğine göre verimli durumları sürdürebilme yeteneğine sahip olursunuz. Bu dokuz günlük NLP Master Practitioner Programı;sizi NLP konusunda en ileri seviyede içselleştirir, öğrendiğiniz her şeyi uygular ve adapte eder duruma getirir. Artık yaptığınız her mo

 1 2